Ωράριο λειτουργίας

Διδακτικές 
ώρες
Διάρκεια 
διδακτικών ωρών
1η 08:15 – 09:00
2η 09:05 – 09:50
3η 10:00 – 10:45
4η 10:55 – 11:40
5η 11:50 – 12:35
6η 12:40 – 13:25
7η 13:30 – 14:10