Κτήριο

Το κτήριο του σχολείου μας έχει 23 αίθουσες διδασκαλίας,  2 εργαστήρια πληροφορικής, 1 εργαστήριο φυσικών επιστημών, 1 βιβλιοθήκη  και 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων- Γυμναστήριο.

Επίσης, υπάρχουν το γραφείο των καθηγητών,  το γραφείο του διευθυντή,  το γραφείο  των υποδιευθυντών,  το γραφείο  της γραμματείας και  το γραφείο της μηχανογράφησης.  

Αίθουσες διδασκαλίας

 

Εργαστήρια- Γυμναστήριο- Βιβλιοθήκη

    

Γραφεία