ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑΛήψη αρχείου