Πρακτικά επιλογής πρακτορείων

Επισυνάπτονται τα πρακτικά επιλογής πρακτορείων

  1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
  2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
  4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ-ΤΡΙΚΑΛΑΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου