ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Όλοι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο (οι ίδιοι ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο) με το δελτίο εξεταζομένου τους για να εκδώσουν κωδικό ασφαλείας. Ο Κωδικός Ασφαλείας είναι απαραίτητος για την εισαγωγή στο ηλεκτρονικό σύστημα κατάθεσης Μηχανογραφικού Δελτίου, μέχρι τις 16 Ιουλίου 2018.

Οι υποψήφιοι μουσουλμανικού θρησκεύματος, προκειμένου να υπαχθούν στην ειδική κατηγορία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό του Δήμου / Δημοτικής Ενότητας στο οποίο να αναγράφεται το θρήσκευμα.

 Τονίζεται ότι οι φετινοί τελειόφοιτοι (κατηγορία 90%) πρέπει να προσέλθουν στο ΓΕΛ που κατέθεσαν  την αίτηση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι απόφοιτοι (κατηγορία 10%) μπορούν να εκδώσουν τον Κωδικό Ασφαλείας σε οποιοδήποτε ΓΕΛ επιδεικνύοντας την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης/συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Για την έκδοση κωδικών ασφαλείας και για την διευκόλυνση των υποψηφίων στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών τους δελτίων το σχολείο, σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα είναι ανοιχτό τις ημέρες Δευτέρα 9 Ιουλίου και Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 κατά τις ώρες 08:00 – 14:00 (Είσοδος από την Οδό Τζαβέλα 10). Επιπλέον όμως και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών μας θα εκδίδονται κωδικοί ασφαλείας και τις Πέμπτες 5 & 12 Ιουλίου 2018 (ώρες 10:00 – 14:00).