ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

Από το 2ο  ΓΕΛ Ξάνθης ανακοινώνεται ότι οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/τριών πρέπει μέχρι και τις 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 να έρθουν στο σχολείο και να ολοκληρώσουν την εγγραφή του παιδιού τους σε κάθε τάξη.

Τονίζεται ότι η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης δεν αποτελεί εγγραφή και ότι οι γονείς – κηδεμόνες είναι απαραίτητο να προσέλθουν στο σχολείο και να ολοκληρώσουν ενυπόγραφα την εγγραφή.

Μαζί τους πρέπει να έχουν εκτυπωμένη την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης (ή τους κωδικούς taxisnet με τους οποίους την συμπλήρωσαν, ώστε να την εκτυπώσουμε στο σχολείο). Αυτό και μόνο αρκεί για την εγγραφή στις τάξεις Β΄ και  Γ΄ (τα υπόλοιπα έγγραφα συμπληρώνονται στο σχολείο).

Για την Α΄ οι γονείς των μαθητών/τριών πρέπει να έχουν μαζί τους:

1.                   Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης (προαναφέρθηκε)

2.                   Φ/Α ταυτότητας μαθητή/τριας ή πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας (αν δεν κατατεθεί αναζητείται αυτεπάγγελτα)

3.                   Έγγραφο που να αποδεικνύει τη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας, όπως Φ/Α λογαριασμού Δ.Ε.Η. (ή άλλου παρόχου) ή Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. ή σταθερής τηλεφωνίας ή εκτύπωση ηλεκτρονικού συμβολαίου ενοικίασης (από το taxisnet) κ.λπ.

4.                   Φωτογραφία για πάσο (αν δικαιούται)

Τα υπόλοιπα έγγραφα, όπως ενυπόγραφη αίτηση εγγραφής, ατομικό δελτίο υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.) κ.λπ. δίδονται για συμπλήρωση από το σχολείο.