Εγγραφές στο 2ο ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2022-23

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στο 2ο ΓΕΛ Ξάνθης για το σχολικό έτος 2022-23 θα γίνουν από Παρασκευή 2-9-2021 έως και Παρασκευή 9-9-2021 από τον ένα ή και τους δύο γονείς/κηδεμόνες με ραντεβού (8:00 ως 13:30 ανά 15’). Μπορείτε να κλείνετε ραντεβού την ημέρα και ώρα που σας βολεύει από 1η ως 9η Σεπτεμβρίου τηλεφωνώντας στο 2541306829 ή στο 2541024640 (ΝΕΟ)

Για την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο μας πρέπει να έχει προηγηθεί Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο e-eggrafes .Η εκκαθάρισή των αιτήσεων έγινε μετά στις 2/7.  Συνδεθείτε πάλι και επιβεβαιώστε ότι έγινε τοποθέτηση του παιδιού στο σχολείο μας. Κατεβάστε την αίτησή σας σε μορφή PDF, σύμφωνα με τις οδηγίες στο τέλος του άρθρου, καθώς αποτελεί ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι γονείς/κηδεμόνες που προσέρχεστε για την εγγραφή πρέπει να γνωρίζετε τα πλήρη στοιχεία σας για υπογραφή Υπεύθυνης Δήλωσης (Α.Δ.Τ., ΑΦΜ), κινητό, email και να προσκομίσετε τα παρακάτω:

Α. Για την Α΄ τάξη

 1. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής (οδηγίες παρακάτω)
 2. Υ.Δ. «έτερου κηδεμόνα», αν δεν προσέλθει (οδηγίες παρακάτω)
 3. Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμό ρεύματος/νερού /τηλεφώνου ή εκτύπωση ηλεκτρονικού συμβολαίου ενοικίασης (από το taxisnet) στο όνομα ενός από τους γονείς/κηδεμόνες)
 4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), το αργότερο μέχρι 30/9 (έντυπο παρακάτω)
 5. Φ/Α της ταυτότητας του παιδιού
 6. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας
 7. 2η φωτογραφία, ΜΟΝΟ σε περίπτωση που απαιτείται έκδοση Ειδικού Μαθητικού Δελτίου – Ε.Μ.Δ., πίσω από την οποία γράφετε το ονοματεπώνυμο, τάξη και διαδρομή
 8. Συνδρομή 20€ για τον Σ.Γ.& Κ. (μόνο το ένα από αδέρφια)

B. Για την B΄ τάξη

 1. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής (οδηγίες παρακάτω)
 2. Υ.Δ. «έτερου κηδεμόνα», αν δεν προσέλθει (οδηγίες παρακάτω)
 3. Εκ νέου φωτογραφία ταυτότητας, ΜΟΝΟ σε περίπτωση που απαιτείται έκδοση Ειδικού Μαθητικού Δελτίου – Ε.Μ.Δ., πίσω από την οποία γράφετε το ονοματεπώνυμο, τάξη και διαδρομή
 4. Συνδρομή 20€ για τον Σ.Γ.& Κ. (μόνο το ένα από αδέρφια)

Γ. Για την Γ΄ τάξη

 1. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής (οδηγίες παρακάτω)
 2. Υ.Δ. «έτερου κηδεμόνα», αν δεν προσέλθει (οδηγίες παρακάτω)
 3. Εκ νέου φωτογραφία ταυτότητας, ΜΟΝΟ σε περίπτωση που απαιτείται έκδοση Ειδικού Μαθητικού Δελτίου – Ε.Μ.Δ., πίσω από την οποία γράφετε το ονοματεπώνυμο, τάξη και διαδρομή
 4. Συνδρομή 20€ για τον Σ.Γ.& Κ. (μόνο το ένα από αδέρφια)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ  Φ13α/72370/Δ4/17.06.2021:

«Μετά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης ο έτερος κηδεμόνας πρέπει άμεσα να δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο (είτε με αποστολή e-mail είτε με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986) στον/στη Διευθυντή/ντρια των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων ή Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί.»

Ο έτερος κηδεμόνας, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, πρέπει κάνει ΕΝΑ από τα παρακάτω (προτείνουμε το τελευταίο):

 • να υπογράψει την Υ.Δ. αν παρίσταται στην εγγραφή, ή
 • να την στείλει (ηλεκτρονική από το gov.gr ή έντυπη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ) με τον/την άλλο/η κηδεμόνα ή
 • να την στείλει σκαναρισμένη στο email: gram2gelxan@gmail.com με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρένθεση παραπάνω και αναφέροντας στο email το όνομα του παιδιού, ή
 • να στείλει email από το δικό του email στο: gram2gelxan@gmail.com με το κείμενο: «Εγώ, ο/η ….(όνοματεπώνυμο έταιρου κηδεμόνα)…. εγκρίνω το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής του παιδιού μου …..(ονοματεπώνυμο του παιδιού)….. στην …. τάξη, όπως εκείνο έχει υποβληθεί από τον κηδεμόνα …(όνοματεπώνυμο e-eggrafes κηδεμόνα)….»

 

ΕΝΤΥΠΑ

Το έντυπο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), για τους μαθητές/τριες που εγγράφονται στην Α΄ τάξη ΜΟΝΟ, το οποίο πρέπει να φέρετε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από γιατρό, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Α1 – 1η σελίδα Α.Δ.Υ.Μ. – Συμπληρώνεται, υπογράφεται από γιατρό και προσκομίζεται στο σχολείο

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)Λήψη αρχείου

Α2 – 2η σελίδα Α.Δ.Υ.Μ. – Συμπληρώνεται, υπογράφεται από εσάς και το κρατά ο γιατρός στο αρχείο του, εφόσον το επιθυμεί.

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ)Λήψη αρχείου

ΟΔΗΓΙΕΣ

Εκτύπωση της Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής

 • Συνδεθείτε στο e-eggrafes με τους κωδικούς TAXISNET
 • Επιλέξτε Οι αιτήσεις μου

 • Επιλέξτε το παιδί

 • Θα δείτε μια οθόνη που θα λέει ότι «Η αίτησή σας ικανοποιήθηκε και ότι έχετε επιλεγεί για εγγραφή στο 2οΓενικό Λύκειο Ξάνθης»

 • Επιλέξτε Εκτύπωση

 • Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας η αίτηση θα «κατέβει» στον υπολογιστή ή στο κινητό σας άμεσα ή μετά από επιλογή σας σε μορφή PDF

 • Εκτυπώστε την αίτηση και προσκομίστε την κατά την εγγραφή, ή στείλτε την στο email:gram2gelxan@gmail.com  

Η εκτύπωση μπορεί να γίνει και στο σχολείο (αίθουσα 2) κατά την εγγραφή, αλλά θα πρέπει να έχετε μαζί σας τους κωδικούς taxis net και να υπολογίσετε την καθυστέρηση, ώστε να κλείσετε ανάλογα το ραντεβού σας.

 

Για το 2ο ΓΕΛ Ξάνθης

Ανέστης Εξαφτόπουλος

Υποδιευθυντής