Επιλογή ταξ.γραφείου για μετακίνηση ομάδας μαθητών και εκπαιδευτικών στο CERN (2023-24/4)

Για την προγραμματισμένη επίσκεψη ομάδας μαθητών και εκπ/κών στην Ελβετία, Γαλλία, Ιταλία κ.λ.π.  21-27/9/2024 συνεδρίασε στις 9/2/2024 η σχετική επιτροπή για την επιλογή τουριστικού γραφείου. Για την απόφαση της επιτροπής δείτε την απόφαση της επιτροπής δείτε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ