Επικαιροποιημένη Προκήρυξη των Εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2024

Επικαιροποίηση 29/02/2024, ως προς τις οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις και για τον πίνακα των Ειδικών περιπτώσεων και τις σχετικές διευκολύνσεις. Έχουν προστεθεί οδηγίες σχετικά με το παράβολο και τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών. Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι μαθητές της Σχολικής σας Μονάδας για την προκήρυξη των Εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας περιόδου …

Συνέχεια του άρθρου ‘Επικαιροποιημένη Προκήρυξη των Εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2024’ »