Εξεταστικά κέντρα για το Ειδικό μάθημα των Αγγλικών Πανελ.Εξετ. 2023

Ορισμός εξεταστικών κέντρων για το Ειδικό μάθημα των Αγγλικών Πανελληνίων Εξετάσεων 2023 Για το σχετικό έγγραφο ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και κατανομή υποψηφίων, έτους 2023. Για τη σχετική εγκύκλιο ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2023

Α. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» Β. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος ξένης γλώσσας «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ» Γ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος ξένης γλώσσας «ΓΑΛΛΙΚΑ» Δ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος «ΑΡΜΟΝΙΑ» Ε. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» ΣΤ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος ξένης γλώσσας «ΙΤΑΛΙΚΑ» Ζ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος ξένης …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2023’ »