Επιλογή ταξ.γραφείου για μετακίνηση ομάδας μαθητών και εκπαιδευτικών στην Αθήνα (2023-24/6)

Για την προγραμματισμένη επίσκεψη ομάδας μαθητών και εκπ/κών στην Αθήνα 17-20/2/2024 συνεδρίασε στις 12/2/2024 η σχετική επιτροπή για την επιλογή τουριστικού γραφείου. Για την απόφαση της επιτροπής δείτε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Επιλογή ταξ.γραφείου για μετακίνηση ομάδας μαθητών και εκπαιδευτικών στη Θεσσαλονίκη και κεντρική Μακεδονία (2023-24/5)

Για την προγραμματισμένη επίσκεψη ομάδας μαθητών και εκπ/κών στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στην κεντρική Μακεδονία 15-18/2/2024 συνεδρίασε στις 12/2/2024 η σχετική επιτροπή για την επιλογή τουριστικού γραφείου. Για την απόφαση της επιτροπής δείτε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ