ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εγγραφές οι κηδεμόνες οι οποίοι δεν έδωσαν στο σχολείο τα απαραίτητα έγγραφα, αυτό μπορεί να γίνει με email ή fax ως την 1η Σεπτέμβρη.
Καλύτερα θάναι να αποφεύγεται ο ερχομός στο σχολείο, αλλά αν το κρίνετε απαραίτητο, θα γίνεται οπωσδήποτε χρήση μάσκας.
Στην περίπτωση που χρειάζεστε κάποια βεβαίωση, μπορείτε να την ζητάτε με email ή fax και θα σας αποστέλλεται με τον ίδιο τρόπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι μαθητές/-τριες οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή ή τη μετεγγραφή τους για το σχολικό έτος 2020-2021, στην Α΄ φάση, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν εκ νέου ή για πρώτη φορά…

Ακολουθείστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Ύλη Πανελ. Εξετάσεων 2021

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

1) Εγκύκλιος (Υπουργική απόφαση)

2) Υλη μαθημάτων

Βεβαιώσεις συμμετοχής στις Πανελ.Εξετάσεις

Οι βεβαιώσεις συμμετοχής στις Πανελ. Εξετάσεις θα είναι έτοιμες την Πέμπτη 23/07 και μπορείτε να τις παραλάβετε από 09.00′ έως 13.00′.
Επίσης, κάθε Πέμπτη ίδιες ώρες.

Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Σχολή Πυροσβεστών

1. Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021
Ακολουθείστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

2. Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές
Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε
πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων
Ακολουθείστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Σημαντικό ! Επανάληψη υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης

Λόγω τεχνικού προβλήματος που διαπιστώθηκε στην εφαρμογή e-eggrafes, κατά την προσπάθεια βελτίωσης απόκρισης του συστήματος, είναι απαραίτητο να υποβληθούν εκ νέου οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την Κυριακή 28-06-20 και ώρα 00:01 έως και την Τρίτη 30-06-20 και ώρα 08:30.

Επιπλέον, δίνεται παράταση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής, Ανανέωσης εγγραφής και Μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. έως την Παρασκευή 03 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

Προσέλευση υποψηφίων για κατάθεση μηχανογραφικού δελτίου

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσέρχονται για την απόκτηση κωδικού ασφαλείας προκειμένου να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ-29 ΙΟΥΝΙΟΥ: 11.00′-13.00΄
ΤΡΙΤΗ- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ: 09.00′-13.00′
ΠΕΜΠΤΗ – 02 ΙΟΥΛΙΟΥ: 09.00′-13.00′
ΤΡΙΤΗ – 07 ΙΟΥΛΙΟΥ: 09.00′-13.00′
ΠΕΜΠΤΗ – 09 ΙΟΥΛΙΟΥ: 09.00′-13.00′
ΠΕΜΠΤΗ – 16 ΙΟΥΛΙΟΥ: 09.00′-13.00′

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για όλη τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού από τη σχετική εγκύκλιο ακολουθώντας το σύνδεσμο και να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του σχολείου για την περίπτωση αλλαγής ημερομηνιών προσέλευσης.

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ 2020

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ 2020

1) Εγκύκλιος

2) Δελτίο Τύπου

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Παραλαβή Απολυτηρίων

Οι μαθητές μπορούν να παραλάβουν τα απολυτήρια από τη Δευτέρα 29/06/2020 και ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ τις 12.00′ .
Την Τρίτη 30/06/2020 μπορούν από ώρα 08.30′ έως 13.30′ και στη συνέχεια κάθε Πέμπτη (09.00′-13.00′).
Aν θελήσει να το παραλάβει γονέας, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με επίδειξη ταυτότητάς του.