Κωδικός ασφαλείας για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο από αύριο Πέμπτη 20.06.2024 ως και την Παρασκευή 28.06.2024,

προκειμένου να δημιουργήσουν τον κωδικό ασφαλείας για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Είναι απαραίτητη η προσωπική παρουσία του υποψηφίου.

Οργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στα Μουσικά μαθήματα έτους 2024

Οργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στα Μουσικά μαθήματα έτους 2024

Για τη σχετική εγκύκλιο ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

 

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2024

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2024

Για τη σχετική εγκύκλιο ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

 

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2024

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2024

Για τη σχετική εγκύκλιο ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους σχολ. αγώνες 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους σχολ. αγώνες 2023-24

Για τη σχετική εγκύκλιο ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων ειδικών μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2024

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων ειδικών μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2024

Για τα εξεταστικά ειδικών μαθημάτων ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Για το πρόγραμμα ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

 

 

 

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2024

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2024

Για τη σχετική εγκύκλιο ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ

Α’ ΤΑΞΗ

Β’ ΤΑΞΗ ΑΝΘΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Β’ ΤΑΞΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ’ ΤΑΞΗ ΑΝΘΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ’ ΤΑΞΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ’ ΤΑΞΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ’ ΤΑΞΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 2024

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 2024

Για τη σχετική εγκύκλιο ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ