Απουσίες λόγω εποχιακής γρίπης και λόγω covid-19 για το σχ.έτος 2023-2024

Σχετικά με τη μη προσμέτρηση απουσιών λόγω εποχικών αναπνευστικών λοιμώξεων και λόγω Covid-19. Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων 2. Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19, για το σχολικό έτος 2023- 2024