Κατάργηση επικοινωνίας με FAX από την 1/1/2021 και αποκλειστική χρήση Ηλεκτρ.Ταχυδρομείου (E-mail)

Από την 1/1/2021 καταργείται η χρήση του FAX και η αντίστοιχη γραπτή επικοινωνία γίνεται μόνο με τη χρήση Ηλ.Ταχυδρομείου (E-mail). Email 2ου ΓΕΛ : mail@2lyk-kerkyr.ker.sch.gr ή 2lykkerk@sch.gr

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων 2003 (Στρατολογία)

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ_ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021 / Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων 2003 Σχετικά έγγραφα : 1) Διαβιβαστικό από ΥΠΑΙΘ 2) Έγγραφο πρόσκληση από ΓΕΕΘΑ