Εκλογές 15-μελούς και πρόγραμμα Τρίτης 17/10

Για την Τρίτη 17/10 ισχύει το πρόγραμμα που θα βρείτε σε αυτό το ΣΥΝΔΕΣΜΟ, αλλά για τις ώρες 4η μέχρι 7η, λόγω του ότι τις τρεις πρώτες θα γίνουν οι εκλογές για το 15-μελές

Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών δείτε τα παρακάτω ΦΕΚ: 2023-ΦΕΚ-3927-Β-Νέος-τρόπος-εισαγωγής-στα-Μουσικά-Τμήματα 2023-ΦΕΚ-4805-Β-Καθορισμός-συντελεστών-ΕΒΕ-και-βαρύτητας-Μουσικών-Τμημάτων