Οδηγίες κατάθεσης δελτίου απογραφής κλάσης 2026 ( Γεννημένοι το έτος 2005 )

Σας γνωρlζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2025 (γεννημένοι το έτος 2004 ), εlναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2022 (από 02 Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Μαρ 2023). Ακολουθήστε τους συνδέσμους : A) Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού(Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το …

Συνέχεια του άρθρου ‘Οδηγίες κατάθεσης δελτίου απογραφής κλάσης 2026 ( Γεννημένοι το έτος 2005 )’ »