Φεβ 23 2017

e-twinning Εθνική Ετικέτα Ποιότητας

2 1

Εθνική Ετικέτα Ποιότητας αποδόθηκε  στους μαθητές και εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος e-twinning με θέμα “Εξοικείωση και Ενημέρωση με τις αισθητηριακές αναπηρίες, Τύφλωση και Κώφωση”. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Στ1, μαζί με τις εκπαιδευτικούς Κυριακή Χατζηπαναγιώτου και Αριστέα Τσουμάνα, τη σχολική χρονιά 2015-2016 σχεδίασαν και υλοποίησαν βιωματικές δραστηριότητες και επισκέψεις που οδήγησαν στη σταδιακή ενημέρωση και εξοικείωσή τους με τις αναπηρίες της τύφλωσης και της κώφωσης.

Τα παιδιά αντιλήφθηκαν βιωματικά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κωφοί και οι τυφλοί στην καθημερινότητά τους, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που τους δίνονται σε θέματα εκπαίδευσης, επικοινωνίας, και εργασίας.

Με το τέλος του προγράμματος οι μαθητές και οι μαθήτριες αναστοχάστηκαν τις απόψεις τους σχετικά με τις αναπηρίες αυτές, αλλά και τους τρόπους που τους μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τους φορείς των αναπηριών αυτών χωρίς προκαταλήψεις και αποκλεισμούς.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση