Απρ 06 2017

Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες

IB1 IB4
IB3 IB2

Παίρνοντας αφορμή από την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου που εορτάζεται στις 2 Απριλίου και  από το γεγονός ότι στην τελευταία τάξη του Δημοτικού διδάσκεται η γεωγραφία των ηπείρων προτάθηκε στη Στ΄ τάξη να διαβάσει το βιβλίο του Ιουλίου Βερν με τίτλο: «Ο γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες», το οποίο και επεξεργάστηκε στη συνέχεια, με διαφορετικό τρόπο, απ’ αυτόν που τα παιδιά έχουν συνηθίσει να αναλύουν ένα λογοτεχνικό κείμενο.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, προτάθηκε στα παιδιά να εργαστούν ομαδικά και διερευνητικά. Το σενάριο στηρίχτηκε σε ένα φύλλο εργασίας, βασισμένο στο βιβλίο του Ιουλίου Βερν, «Ο γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες», καθώς και στο λογισμικό προσομοίωσης Google Earth. Βασικός σκοπός ήταν οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις, που θα τις ανακάλυπταν μέσα από τον πειραματισμό και την πρακτική.

Κατά την έναρξη της δραστηριότητας, το πρώτο ερώτημα που εύλογα τέθηκε ήταν ποια μέρη επισκέφθηκε, καθώς και ποια απόσταση διένυσε ο ήρωας του βιβλίου στο ταξίδι του. Για να απαντήσουν σ’ αυτή την ερώτηση οι μαθητές θα εργάστηκαν εντοπίσουν τις πόλεις που αναφέρονται πάνω στην υδρόγειο. Με το εργαλείο «add place mark» σημείωσαν τις πόλεις από τις οποίες πέρασε ο Φιλέας Φογκ.

Στη δεύτερη δραστηριότητα, τα παιδιά χρησιμοποίησαν το εργαλείο «Show Ruler» προκειμένου να μετρήσουν το ταξίδι του ήρωα και να καταλήξουν στα ανάλογα συμπεράσματα σχετικά με την περίμετρο της γης.

Στην τρίτη δραστηριότητα, με τη βοήθεια τη επιλογής «Gird» εφάρμοσαν τις οδηγίες που τους έδινε το φύλλο εργασίας και εξέφρασαν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις κλιματικές ζώνες που επισκέφθηκε ο ήρωας, τις ηπείρους και τους ωκεανούς που διέσχισε, τα ημισφαίρια στα οποία κινήθηκε, τα γεωγραφικά πλάτη του βορειότερου και του νοτιότερου σημείου που επισκέφθηκε, του μεσημβρινούς που πέρασε, τα χιλιόμετρα που διένυε ημερησίως κατά μέσο όρο,  καθώς τον χρόνο που κέρδιζε καθημερινά κινούμενος ανατολικά. Στο τέλος τις διαδικασίας, οι μαθητές συγκέντρωσαν τα φύλλα εργασίας για να ελέγξουν ξανά τη δουλειά τους, κάτω από πιο ολοκληρωμένο πρίσμα, ενώ αξιολόγησαν θετικά τη συμμετοχή τους στη δραστηριότητα, αναστοχαζόμενοι όλα όσα είχαν μάθει με έναν διαφορετικό τρόπο.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση