Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (68η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ.