Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Χαιρετισμός στο Διεθνές Φεστιβάλ “Άγγελος Σικελιανός” στους Δελφούς

Δείτε λεπτομέρειες στην ανακοίνωση της 11-6-2021 της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.