Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Δείτε την σχετική πρόσκληση του δήμου Δελφών στο σύστημα Διαύγεια.

Αφήστε μια απάντηση