Αποτελέσματα Φοίτησης σχολικού έτους 2023-24

Μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω απουσιών (Ανεπαρκής Φοίτηση)
Τάξη Εγγραφής:  Α
Α/Α Αριθμός μητρώου Αδικαιολόγητες απουσίες
1 1870 258
2 1638 916
3 1981 592
4 1656 945
5 1422 954
6 1682 962
7 1854 377
Τάξη Εγγραφής:  Β
Α/Α Αριθμός μητρώου Αδικαιολόγητες απουσίες
1 1622 843
2 1561 783
3 1695 706
4 1597 890
Τάξη Εγγραφής:  Γ
Α/Α Αριθμός μητρώου Αδικαιολόγητες απουσίες
1 1511 559
2 1541 453
3 1679 229
4 1344 914
Η φοίτηση όλων των υπολοίπων μαθητών/τριων χαρακτηρίζεται Επαρκής και μπορούν να προσέλθουν κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτήριων Εξετάσεων Ιουνίου 2024

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2024
Α’ τάξη
Ημερομηνία Ώρα Μάθημα
Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 10:15- 13:15 Γλωσσική Διδασκαλία – Νεοελληνική Λογοτεχνία
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 10:15- 13:15 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 10:15- 12:15 Ιστορία
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 08:15- 10:15 Μαθηματικά
10:15- 12:15 Αγγλικά
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 10:15- 12:15 Φυσική
Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 10:15- 12:15 Βιολογία
Β’ τάξη
Ημερομηνία Ώρα Μάθημα
Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 08:15- 10:15 Μαθηματικά
11:15- 13:15 Αγγλικά
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 08:15- 10:15 Βιολογία
Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 08:15- 11:15 Γλωσσική Διδασκαλία – Νεοελληνική Λογοτεχνία
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 11:15- 13:15 Ιστορία
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 08:15- 10:15 Φυσική
Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 08:15- 11:15 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
Γ’ τάξη
Ημερομηνία Ώρα Μάθημα
Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 08:15- 11:15 Γλωσσική Διδασκαλία – Νεοελληνική Λογοτεχνία
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 08:15- 10:15 Μαθηματικά
10:15- 12:15 Αγγλικά
Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 08:15- 10:15 Βιολογία
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 08:15- 11:15 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 08:15- 10:15 Φυσική
Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 08:15- 10:15 Ιστορία

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 Γ’ ΤΑΞΗ

Γ’ ΤΑΞΗ

1. Αρχαιά Ελληνική Γλώσσα

Ενότητα 1:       Α (κείμενο, ερωτήσεις)
Ενότητα 2:       Α (κείμενο, ερωτήσεις), Γ1 (παραθετικά επιθέτων-επιρρημάτων)
Ενότητα 4:       Α (κείμενο, ερωτήσεις), Ευκτική ενεργητικής και μέσης φωνής
Ενότητα 6:       Α (κείμενο, ερωτήσεις), Γ1 (αόριστος β΄ ενεργητικής και μέσης φωνής)
Ενότητα 8:       Α (κείμενο, ερωτήσεις), Γ1 (παθητικοί χρόνοι-όχι οι αυτοπαθητικές αντωνυμίες), Γ2 (ποιητικό αίτιο και παθητική σύνταξη)

2. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

Πρόλογος
Α’ επεισόδιο
Β’ επεισόδιο.

3.  Νεοελληνική Γλώσσα

Ενότητα 1η : Β, Δ
Ενότητα 2η : ΟΛΗ
Ενότητα 3η : ΟΛΗ
Ενότητα 4η : Δ
Ενότητα 5η : ΟΛΗ

4.  Νεοελληνική Λογοτεχνία

Του Γιοφυριού της Άρτας
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
Όσο Μπορείς
Πρώτες Ενθυμήσεις
Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά
Στο παιδί μου
Ζητείται Ελπίς

5. Ιστορία

1. Η εποχή του Διαφωτισμού. (σελ. 11-13 : Το κίνημα του Διαφωτισμού. Διαφωτισμός και πολιτική. Διαφωτισμός και θρησκεία. Διαφωτισμός και εκπαίδευση. Διαφωτισμός και οικονομικός φιλελευθερισμός. Η Εγκυκλοπαίδεια. Η διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού)
2. Η αμερικανική επανάσταση (σελ. 14-15)
3. Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης ( 1789-1794 ). (σελ. 16 : η 1η παράγραφος)
5. Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι. (σελ. 23-25: Οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός)
7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες.(σελ.28-29)
8. Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης ( 1821 – 1827 ) . (σελ. 30 : Η ευνοϊκή συγκυρία)
9. Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους. (σελ. 33-34 : Η Α΄ Εθνοσυνέλευση. Η Β΄ Εθνοσυνέλευση. Ο εμφύλιος πόλεμος. Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση)
10. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη. (σελ. 36-37 : Το κίνημα του φιλελληνισμού. Προς την ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (1826-1830))
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης. (σελ.41 : Το φαινόμενο βιομηχανική επανάσταση. σελ. 43 : Οικονομικός φιλελευθερισμός και καπιταλισμός)
13. Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης. (σελ. 44-45)
17. Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης ( 1829 ). ( σελ. 55-56)
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την 3η Σεπτεμβρίου 1843. (σελ. 57-58)
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα ( 1862 ). (σελ. 59-60)
20. Από την έξωση του Όθωνα ( 1862 ) έως το κίνημα στο Γουδί ( 1909 ). (σελ. 61-63)
27. Το κίνημα στο Γουδί ( 1909 ). ( σελ. 82-83)
28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η Bενιζελική πολιτική της περιόδου 1910-1912. (σελ. 84 )
29. Οι βαλκανικοί πόλεμοι ( 1912 – 1913 ). (σελ. 85-86)
30. Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους. ( σελ. 87-88)
31. Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου. (σελ. 89-90: Τα αίτια. Τα αντίπαλα στρατόπεδα. Η αφορμή. Τα κύρια μέτωπα)
34. Η λήξη του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις. (σελ. 97-98 : Η συνθήκη του Νεϊγύ. Η συνθήκη των Σεβρών)

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται οι εικόνες, οι χάρτες και οι πηγές.

6. Μαθηματικά

ΜΕΡΟΣ Α’ (Άλγεβρα)
Κεφ. 1 : 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 (χωρίς άθροισμα – διαφορά κύβων) 1.6 (χωρίς δ. και στ. ) 1.8 (χωρίς ΜΚΔ) 1.9 1.10
Κεφ. 2 : 2.2 (χωρίς την απόδειξη του τύπου λύσεων)
Κεφ. 3 : 3.3

ΜΕΡΟΣ Β’ (Γεωμετρία – Τριγωνομετρία)
Κεφ. 1 : 1.1 1.5 Β
Κεφ. 2 : 2.1 2.2 2.3

7. Φυσική

1.1     Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη
1.2     Το ηλεκτρικό φορτίο
1.3     Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου
1.4     Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία
1.5     Νόμος του Coulomb (χωρίς ασκήσεις που να στηρίζονται στη μαθηματική σχέση)
2.1     Το ηλεκτρικό ρεύμα
2.2     Ηλεκτρικό κύκλωμα
2.3     Ηλεκτρικά δίπολα (υποενότητες «Αντίσταση του διπόλου» και «Νόμος του Ohm»)
2.5  Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων (υποενότητες «Σύνδεση αντιστατών», «Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά», «Παράλληλη σύνδεση αντιστατών»).
3.6     Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος
4.2    Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση («Για να περιγράψουμε μια ταλάντωση… έως …και πλάτος της ταλάντωσης»)
5.3     Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος (πρώτη υποενότητα μέχρι την εξίσωση u= λf, χωρίς απόδειξη).
7.1     Ανάκλαση του φωτός (εκτός του ένθετου: «Ανάκλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου»)
8.1     Διάθλαση του φωτός (υποενότητα «Το φως μέσα στην ύλη: διάθλαση»).

8. Βιολογία

ΒΙΟΛ Γ Τάξης – Όλες οι Εικόνες που περιέχονται στις παρακάτω σελίδες αποτελούν Εξεταστέα ΥΛΗ.
Κεφ. 1 1.2 (σελ 21-25)
Κεφ. 2 2.2 (σελ 43-46)
Κεφ. 5 5.1 (σελ 96-97), 5.2 (σ 99-101), 5.3 (σ 103), 5.4 (σ 104-106), Σελ 107: Γονότυπος και Φαινότυπος

9. Αγγλικά

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,2,3,5,7,8.

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 Β’ ΤΑΞΗ

Β’ ΤΑΞΗ

  1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η :  Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : ΟΛΗ (εκτός του Γ2)
ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : ΟΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 5η : Β2 – Γ1.1 (όχι την αλληλοπαθητική αντωνυμία)
ΕΝΟΤΗΤΑ 6η :  Β2 – Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 7η : ΟΛΗ (όχι το Γ1, όχι το Γ3)
ΕΝΟΤΗΤΑ 8η : Γ2
ΕΝΟΤΗΤΑ 9η : Α- Β1
ΕΝΟΤΗΤΑ 11η : Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 12η : Γ1 (όχι τα ανώμαλα επίθετα)

  1. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

Ραψωδία Α : στίχοι 1-306
Ραψωδία Ζ :  στίχοι 369-529
Ραψωδία Π :  στίχοι 684-867

  1. Γλωσσική Διδασκαλία

Ενότητες: 1η, 2η, 3η, 4η, 5η

  1. Νεοελληνική Λογοτεχνία

1.Ινδιάνος Σιάτλ, «Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο»
2.Άννα Φρανκ, «Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ»
3.Γιάννης Ρίτσος, «Ερημωμένα χωριά»
4.Άντον Τσέχωφ, «Ένας αριθμός»
5.Γιάννης Μαγκλής, «Γιατί;»
6.Έρμαν Έσε, «Ο λύκος»

  1. Ιστορία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Σελ.6,7,8,9.
Ο Ιουστινιανός και το έργο του. Σελ.16,17,18.
Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του. Σελ.19,20,21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντινού κράτους. Σελ.22,23,24,25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου. Σελ. 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου. Σελ. 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Σελ. 110,111,112,113,114.

ΠΗΓΕΣ
Σελ.20 Γένεση των θεμάτων…
Σελ.32 Οι λεγόμενες κακώσεις του Νικηφόρου
Σελ.33 Οι υποχρεώσεις του στρατιώτη-αγρότη
Σελ.41 Η προσωπικότητα του Βασίλειου του Β’
Σελ.51 Νεαρά του Βασίλειου Β
Σελ.53 Οι ξένοι και η διοίκηση του κράτους
Σελ.54 Ο στρατός του Ρωμανού Δ Διογένη…
Σελ.57 Από το Χρυσόβουλο….
Σελ.58 Επιστολή του Μιχαήλ Κηρουλάριου….
Σελ.111 Ο ειρηνικός χαρακτήρας των Ινδιάνων και … Δημογραφική εξέλιξη ….

  1. Μαθηματικά

ΜΕΡΟΣ Α’   (Άλγεβρα)
Κεφ. 1 :     1.1  1.2  1.4
Κεφ. 2 :     2.1
Κεφ. 3 :     3.1  3.2  3.3  3.4

ΜΕΡΟΣ Β’   (Γεωμετρία – Τριγωνομετρία)
Κεφ. 1 :     1.1  1.2  1.3 1.4
Κεφ. 2 :     2.1  2.2
Κεφ. 3 :     3.1  3.2  3.3  3.5

  1. Φυσική

ΚΕΦ.1: Μονάδες μέτρησης μεγεθών
ΚΕΦ.2: 2.1-2.2 (Εκτός η Διανυσματική περιγραφή της ταχύτητας)
ΚΕΦ.3: 3.1 – 3.2 – 3.3 Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων. (Εκτός: Δύναμη που ασκείται σε τραχιά επιφάνεια και ανάλυση δύναμης) – 3.4 – 3.5 (Εκτός: Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία, όπως και το παράδειγμα 3.2)- 3.6 – 3.7 (Εκτός η υποενότητα «Εφαρμογές»)
ΚΕΦ.4: 4.1 (Εκτός το παράδειγμα της εικόνας 4.4) – 4.2 – 4.3 (Εκτός: Πως υπολογίζουμε την ατμοσφαιρική πίεση) – 4.4 – 4.5
ΚΕΦ.5: 5.1 (μόνο η 3η παράγραφος «Σήμερα, με την έννοια του έργου … από εσένα στα βιβλία», το «Έργο δύναμης» και «Περιπτώσεις έργου»)- 5.2 – 5.3 – 5.4 (Εκτός: Θεμελιώδεις μορφές ενέργειας και Μετατροπές ενέργειας) – 5.5 – 5.7 – 5.8 (Εκτός: Ισχύς και κίνηση)

  1. Βιολογία

ΒΙΟΛ  Β Τάξης  –  Όλες οι Εικόνες που περιέχονται στις παρακάτω σελίδες αποτελούν Εξεταστέα ΥΛΗ.
Βιβλίο  Βιολογίας   Α και Β  Τάξεων
Κεφ. 5     5.4 (σελ 103-107)
Κεφ. 6     Εισαγωγή (σελ 114),  6.2 (σελ 116-118),  6.4 (σελ 123-128)

Βιβλίο  Βιολογίας   Β και Γ  Τάξεων
Κεφ. 4     4.2 (σελ 78-82),  4.3 (σελ 84-87)

  1. Αγγλικά

STUDENT’S BOOK: ΣΕΛΙΔΕΣ 10-46
WORKBOOK: ΣΕΛΙΔΕΣ: 5-35

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 A’ ΤΑΞΗ

Α’ ΤΑΞΗ

1. Αρχαιά Ελληνική Γλώσσα
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : σελίδα 8
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : Α – Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : Α– Β- Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : Α- Β1-Β2 – Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 5η : Β2- Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 6η : Α –Β1-Β2 – Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 7η :  Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 9η : Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 11η : Γ

2. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η ραψωδία α στίχοι 1-25
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ραψωδία α στίχοι 26-108
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 η ραψωδία α στίχοι 361-497
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η ραψωδία ε στίχοι 165-251
ΕΝΟΤΗΤΑ 14 η ραψωδία ι στίχοι 240-512

3 .Γλωσσική Διδασκαλία
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 (εκτός από τις διαθέσεις)

4 .Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (σελίδα 12)
ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΨΩΜΙ (σελίδα 18)
Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΟΝΑΚΙ (σελίδα 43)
Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (σελίδα 92)
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣ (σελίδα 144)
ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΑ (σελίδα 160)

5. Ιστορία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2. Ο Κυκλαδικός πολιτισμός σελ.21-22
3. Ο Μινωικός πολιτισμός σελ.23,24,25 μέχρι και τη γραφή
4. Μινωική θρησκεία σελ.26
5. Ο Μυκηναϊκός κόσμος σελ.29-32
6. Μυκηναϊκή θρησκεία σελ.33 μόνο την 1η και 2η παράγραφο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
1. Η πολιτισμική αναγέννηση σελ.40-41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
1. Αποικιακή εξάπλωση σελ.43-44
2. Η πόλη-κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος σελ.45 (μόνο τη δημιουργία πόλης –κράτους)
3. Η Σπάρτη σελ.48
4. Αθήνα: από τη βασιλεία στην αριστοκρατία σελ.50-51
5. Αθήνα: πορεία προς τη δημοκρατία σελ.52-53
6. Πέρσες και Έλληνες: το φυλλάδιο και στη σελ.62 τις συνέπειες
10. Η Τέχνη: το φυλλάδιο (κάτοψη αρχαϊκού ναού- κιονόκρανα) και σελ.66 Μελανόμορφη-Ερυθρόμορφη τεχνική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
1. Η Συμμαχία της Δήλου- Η Συμμαχία όργανο της Αθηναϊκής ηγεμονίας (μόνο την παράγραφο «Η οργάνωση της συμμαχίας») σελ.69
3. Η λειτουργία του πολιτεύματος σελ.73-74 (μόνο «Οι λειτουργίες»)
4. Η συγκρότηση της αθηναϊκής κοινωνίας σελ.75 (μόνο «Αθηναίοι πολίτες, Μέτοικοι, Δούλοι»)
5. Η διαδικασία της μόρφωσης σελ.80 (μόνο «Οι γιορτές»)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
1. Τα αίτια και οι αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου σελ.83
2. Η εκστρατεία στη Σικελία σελ.87,88 (μόνο συνθηκολόγηση, τέλος πολέμου και αποτελέσματα πολέμου)
Εικόνες: σελίδες 22,24,26,27,30,,,41,66,67,114,115
Ενδεικτικές Πηγές: σελ.43 («Σιωπηλό εμπόριο»), σελ.49 («Λακωνισμός»), («Τι απάντησε η Γοργώ») και («Η ζωή στη Σπάρτη»), σελ.52 («Ο Σόλων και οι νόμοι»), σελ.53 («Οστρακισμός»), σελ.75 («Ο θεσμός της δουλείας είναι δίκαιος»), σελ.85 («Ο Θουκυδίδης σκιαγραφεί τον όλεθρο του Πελοποννησιακού πολέμου»).

6. Μαθηματικά
ΑΛΓΕΒΡΑ
Κεφάλαιο 1ο
Κεφάλαιο 2ο
Κεφάλαιο 5ο
Κεφάλαιο 7ο: Παράγραφοι 7.1-7.6

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Κεφάλαιο 1ο

7. Φυσική
ΚΕΦ.1, 2, 3, 4, 5
ΚΕΦ.10, 11 12

8. Βιολογία
ΒΙΟΛ  Α Τάξης  –  Όλες οι Εικόνες που περιέχονται στις παρακάτω σελίδες αποτελούν Εξεταστέα ΥΛΗ.
Κεφ. 1     1.2 :  Σελ. 21-23
Κεφ. 2     Εισαγωγή (σελ 38),  2.1 (σελ 39-40), 2.3 (σελ 44 μόνο),  2.4 (σελ 45, 46, 48-51)
Κεφ. 3     Εισαγωγή, 3.1, 3.2 (σελ 60-61),  3.4 (σελ 65-69, 71, 72)

9. Αγγλικά
STUDENT’S BOOK: ΣΕΛΙΔΕΣ 1-47
WORKBOOK: ΣΕΛΙΔΕΣ: 1-49