Σχολικές Εκδρομές

Απόφαση Επιλογής Τουριστικού Γραφείου για την Εκπαιδευτική Εκδρομή  στην Κέρκυρα από 26-29 Μαρτίου 2023

Κατατέθηκαν οι εξής Προσφορές

Προσφορές (3) τριών Τουριστικών Γραφείων (Πατήστε να ανοίξει το αρχείο) 

(Ακολουθεί Απόσπασμα του πρακτικού ανάθεσης)

Η επιτροπή αφού μελέτησε κάθε μία προσφορά ξεχωριστά αξιολόγησε τις προσφορές και έκρινε ομόφωνα ως πλέον συμφέρουσα την προσφορά του τουριστικού γραφείου PERPERIDIS HOLIDAYS που πρότεινε το ξενοδοχείο Aqualand Resort 4* Άγιος Ιωάννης  για τρεις (3) διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή και μεταφορά με το ποσό των 155 € ανά άτομο.
Οι υπόλοιπες προσφορές κρίθηκαν είτε οικονομικά ασύμφορες είτε δεν πληρούσαν τους όρους που έθεσε το Σχολείο στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
Η επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα να προχωρήσει η Διευθύντρια του Γυμνασίου Σκύδρας στην υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού με τον εκπρόσωπο του πρακτορείου PERPERIDIS  HOLIDAYS  στον οποίο και αναθέτει την πραγματοποίηση της τετραήμερη εκπαιδευτικής επίσκεψης, στο πλαίσιο εγκεκριμένων σχολικών δραστηριοτήτων, των μαθητών/τριών της Γ’ Τάξης στην Κέρκυρα από 26 έως 29 Μαρτίου 2023

Το υπογεγραμμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό (Πατήστε να ανοίξει το αρχείο)