Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτήριων Εξετάσεων Ιουνίου 2024

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2024
Α’ τάξη
Ημερομηνία Ώρα Μάθημα
Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 10:15- 13:15 Γλωσσική Διδασκαλία – Νεοελληνική Λογοτεχνία
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 10:15- 13:15 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 10:15- 12:15 Ιστορία
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 08:15- 10:15 Μαθηματικά
10:15- 12:15 Αγγλικά
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 10:15- 12:15 Φυσική
Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 10:15- 12:15 Βιολογία
Β’ τάξη
Ημερομηνία Ώρα Μάθημα
Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 08:15- 10:15 Μαθηματικά
11:15- 13:15 Αγγλικά
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 08:15- 10:15 Βιολογία
Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 08:15- 11:15 Γλωσσική Διδασκαλία – Νεοελληνική Λογοτεχνία
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 11:15- 13:15 Ιστορία
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 08:15- 10:15 Φυσική
Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 08:15- 11:15 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
Γ’ τάξη
Ημερομηνία Ώρα Μάθημα
Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 08:15- 11:15 Γλωσσική Διδασκαλία – Νεοελληνική Λογοτεχνία
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 08:15- 10:15 Μαθηματικά
10:15- 12:15 Αγγλικά
Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 08:15- 10:15 Βιολογία
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 08:15- 11:15 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 08:15- 10:15 Φυσική
Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 08:15- 10:15 Ιστορία