Πρόγραμμα Παρασκευής 30-9-22 – Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Αγαπητοί Γονείς και παιδιά, καλησπέρα.

Αναφορικά με την αυριανή ημέρα, ως Ημέρα Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε ότι έχουν σχεδιαστεί  αθλοπαιδιές για τους μαθητές μας, οι οποίες  θα αναπτυχθούν στο χώρου του Δημοτικού Σταδίου Σκύδρας. Οι μαθητές θα προσέλθουν στο Γυμνάσιο Σκύδρας στις 8:10, θα πάρουν παρουσίες, και συνοδεία καθηγητών θα μεταβούν στο γήπεδο όπου οι μαθητές θα εμπλακούν σε αθλητικές δραστηριότητες που έχουν επιλέξει οι ίδιοι τους.

Οι δραστηριότητες στο γήπεδο αναμένεται να ολοκληρωθούν μετά τις 12:30.

Οι μαθητές θα επιστρέψουν στο σχολείο και αναμένεται να σχολάσει περίπου στις 13:00

Προτείνεται για αύριο ενδυματολογικά η αθλητική περιβολή.Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα της Πέμπτης 29.09.22

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, καλησπέρα.

Επικοινωνούμε μαζί σας με πρόθεση να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις αυριανές μαθητικές εκλογές για την ανάδειξη του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του Σχολείου μας.
Συγκεκριμένα, το προηγούμενο διάστημα δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους μέσω προσωπικού ενημερωτικού δελτίου υποψηφιότητας, το οποίο αναρτήθηκε σε προσβάσιμη από τους μαθητές θέση. Έτσι κάθε υποψήφια-ος έχει την ευκαιρία να επικοινωνήσει με τους ψηφοφόρους μαθητές ιδέες, προβληματισμούς, απόψεις και λοιπά στοιχεία που ισχυροποιούν την υποψηφιότητα.
• Οι εκλογές θα διεξαχθούν τις τρεις πρώτες ώρες και στη συνέχεια ο Σύλλογος καθηγητών θα συνεδριάσει για θέματα λειτουργικότητας του σχολείου βάση διαταγών του Υπουργείου Παιδείας

Οι μαθητές δεν θα φέρουν τσάντες μαζί τους, αλλά θα διαθέτουν ατομικά στυλό μπλε, προκειμένου να ψηφίσουν.
Το σχολικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί έως την τρίτη διδακτική ώρα, δηλαδή μέχρι τις 10:50.

Αύριο το Γυμνάσιο Σκύδρας γιορτάζει τη Δημοκρατία και τη συμμετοχικότητα με έμπρακτο τρόπο!

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΟΦΙΑ Ε. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2022-23

 1. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία, 6) Αγγλικά. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα.
 3. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη  βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αρχίζει να λειτουργεί όπως ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:
  • Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νέοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο έντεκα (11) ώρες.
  • Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.
  • Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες
 5. Η Ενισχυτική Διδασκαλία υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.). Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων Γυμνασίου και ορίζονται ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 6. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοση του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα. Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, για τον/την οποίο/α έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, με απόφασή του προτείνει τους/τις μαθητές/τριες που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας.
 7. Η Ενισχυτική Διδασκαλία καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Ως τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών/τριών που υποβάλλουν αίτηση για τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό κατά τμήμα μαθήματος, αλλά και ταυτόχρονα μικρότερος του διπλάσιου από τον ελάχιστο επιτρεπτό αριθμό μαθητών/τριών, κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ορίου και επομένως η δημιουργία ενός τμήματος μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
 8. Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον Τρεις (03). Αν στη διάρκεια του διδακτικού έτους στο τμήμα παραμείνουν λιγότεροι από δέκα (10) μαθητές αλλά όχι λιγότεροι από τρεις (03), το τμήμα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση όπου κάποιος/α μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως από τμήμα μαθήματος για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα – κηδεμόνα του/της, και αντικαθίσταται από τον πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε..
 9. Μετά την επίδοση της βαθμολογίας του Α’ τετραμήνου στους μαθητές/τριες, ο Διευθυντής του σχολείου δύναται κατόπιν ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων, μέσα σε διάστημα 5 ημερών να παραλάβει νέες αιτήσεις μαθητών/τριών οι οποίοι και εντάσσονται στα υπάρχοντα τμήματα εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Αν επιθυμείτε να συμμετέχει το παιδί σας στο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας, παρακαλούμε να  συμπληρώστε και υπογράψετε την Υπεύθυνη Δήλωση Ενισχυτικής 2022_23 (Πατήστε εδώκαι να την αποστείλετε στο Γυμνάσιο Σκύδρας με το παιδί σας ή στο email 1gymskyd@sch.gr έως την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00