Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Το εβδομαδιαίο Πρόγραμμα διδασκαλίας των τμημάτων από Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Τάξη

2324no7a11

2324no7a12

Β’ Τάξη

2324no7b11

2324no7b12

Γ’ Τάξη

2324no7c11

2324no7c12