Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ανά τμήμα) για το Σχολ. έτος 2021-22 (από 7 έως 25 Μαρτίου)

Το εβδομαδιαίο Πρόγραμμα διδασκαλίας των τμημάτων από Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022 διαμορφώνεται ως εξής:

(Το πρόγραμμα πλέον δεν ισχύει)

a1 1

a2 1

b1 1

b2 1

c1 1

c2 1