ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 Γ’ ΤΑΞΗ

Γ’ ΤΑΞΗ

1. Αρχαιά Ελληνική Γλώσσα

Ενότητα 1:       Α (κείμενο, ερωτήσεις)
Ενότητα 2:       Α (κείμενο, ερωτήσεις), Γ1 (παραθετικά επιθέτων-επιρρημάτων)
Ενότητα 4:       Α (κείμενο, ερωτήσεις), Ευκτική ενεργητικής και μέσης φωνής
Ενότητα 6:       Α (κείμενο, ερωτήσεις), Γ1 (αόριστος β΄ ενεργητικής και μέσης φωνής)
Ενότητα 8:       Α (κείμενο, ερωτήσεις), Γ1 (παθητικοί χρόνοι-όχι οι αυτοπαθητικές αντωνυμίες), Γ2 (ποιητικό αίτιο και παθητική σύνταξη)

2. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

Πρόλογος
Α’ επεισόδιο
Β’ επεισόδιο.

3.  Νεοελληνική Γλώσσα

Ενότητα 1η : Β, Δ
Ενότητα 2η : ΟΛΗ
Ενότητα 3η : ΟΛΗ
Ενότητα 4η : Δ
Ενότητα 5η : ΟΛΗ

4.  Νεοελληνική Λογοτεχνία

Του Γιοφυριού της Άρτας
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
Όσο Μπορείς
Πρώτες Ενθυμήσεις
Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά
Στο παιδί μου
Ζητείται Ελπίς

5. Ιστορία

1. Η εποχή του Διαφωτισμού. (σελ. 11-13 : Το κίνημα του Διαφωτισμού. Διαφωτισμός και πολιτική. Διαφωτισμός και θρησκεία. Διαφωτισμός και εκπαίδευση. Διαφωτισμός και οικονομικός φιλελευθερισμός. Η Εγκυκλοπαίδεια. Η διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού)
2. Η αμερικανική επανάσταση (σελ. 14-15)
3. Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης ( 1789-1794 ). (σελ. 16 : η 1η παράγραφος)
5. Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι. (σελ. 23-25: Οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός)
7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες.(σελ.28-29)
8. Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης ( 1821 – 1827 ) . (σελ. 30 : Η ευνοϊκή συγκυρία)
9. Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους. (σελ. 33-34 : Η Α΄ Εθνοσυνέλευση. Η Β΄ Εθνοσυνέλευση. Ο εμφύλιος πόλεμος. Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση)
10. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη. (σελ. 36-37 : Το κίνημα του φιλελληνισμού. Προς την ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (1826-1830))
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης. (σελ.41 : Το φαινόμενο βιομηχανική επανάσταση. σελ. 43 : Οικονομικός φιλελευθερισμός και καπιταλισμός)
13. Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης. (σελ. 44-45)
17. Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης ( 1829 ). ( σελ. 55-56)
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την 3η Σεπτεμβρίου 1843. (σελ. 57-58)
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα ( 1862 ). (σελ. 59-60)
20. Από την έξωση του Όθωνα ( 1862 ) έως το κίνημα στο Γουδί ( 1909 ). (σελ. 61-63)
27. Το κίνημα στο Γουδί ( 1909 ). ( σελ. 82-83)
28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η Bενιζελική πολιτική της περιόδου 1910-1912. (σελ. 84 )
29. Οι βαλκανικοί πόλεμοι ( 1912 – 1913 ). (σελ. 85-86)
30. Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους. ( σελ. 87-88)
31. Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου. (σελ. 89-90: Τα αίτια. Τα αντίπαλα στρατόπεδα. Η αφορμή. Τα κύρια μέτωπα)
34. Η λήξη του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις. (σελ. 97-98 : Η συνθήκη του Νεϊγύ. Η συνθήκη των Σεβρών)

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται οι εικόνες, οι χάρτες και οι πηγές.

6. Μαθηματικά

ΜΕΡΟΣ Α’ (Άλγεβρα)
Κεφ. 1 : 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 (χωρίς άθροισμα – διαφορά κύβων) 1.6 (χωρίς δ. και στ. ) 1.8 (χωρίς ΜΚΔ) 1.9 1.10
Κεφ. 2 : 2.2 (χωρίς την απόδειξη του τύπου λύσεων)
Κεφ. 3 : 3.3

ΜΕΡΟΣ Β’ (Γεωμετρία – Τριγωνομετρία)
Κεφ. 1 : 1.1 1.5 Β
Κεφ. 2 : 2.1 2.2 2.3

7. Φυσική

1.1     Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη
1.2     Το ηλεκτρικό φορτίο
1.3     Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου
1.4     Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία
1.5     Νόμος του Coulomb (χωρίς ασκήσεις που να στηρίζονται στη μαθηματική σχέση)
2.1     Το ηλεκτρικό ρεύμα
2.2     Ηλεκτρικό κύκλωμα
2.3     Ηλεκτρικά δίπολα (υποενότητες «Αντίσταση του διπόλου» και «Νόμος του Ohm»)
2.5  Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων (υποενότητες «Σύνδεση αντιστατών», «Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά», «Παράλληλη σύνδεση αντιστατών»).
3.6     Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος
4.2    Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση («Για να περιγράψουμε μια ταλάντωση… έως …και πλάτος της ταλάντωσης»)
5.3     Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος (πρώτη υποενότητα μέχρι την εξίσωση u= λf, χωρίς απόδειξη).
7.1     Ανάκλαση του φωτός (εκτός του ένθετου: «Ανάκλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου»)
8.1     Διάθλαση του φωτός (υποενότητα «Το φως μέσα στην ύλη: διάθλαση»).

8. Βιολογία

ΒΙΟΛ Γ Τάξης – Όλες οι Εικόνες που περιέχονται στις παρακάτω σελίδες αποτελούν Εξεταστέα ΥΛΗ.
Κεφ. 1 1.2 (σελ 21-25)
Κεφ. 2 2.2 (σελ 43-46)
Κεφ. 5 5.1 (σελ 96-97), 5.2 (σ 99-101), 5.3 (σ 103), 5.4 (σ 104-106), Σελ 107: Γονότυπος και Φαινότυπος

9. Αγγλικά

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,2,3,5,7,8.