Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2024

Γυμνάσιο Σκύδρας Σχολικό Έτος: 2024-25
Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2024
Α’ τάξη
Ημερομηνία Ώρα Μάθημα
Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2024 08:30- 11:30 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
08:30- 11:30 Γλωσσική Διδασκαλία – Νεοελληνική Λογοτεχνία
Β’ τάξη
Ημερομηνία Ώρα Μάθημα
Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2024 08:30- 10:30 Μαθηματικά
Γ’ τάξη
Ημερομηνία Ώρα Μάθημα
Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2024 08:30- 10:30 Ιστορία
08:30- 10:30 Μαθηματικά
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2024 08:30- 10:30 Βιολογία
10:30- 12:30 Φυσική

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 Γ’ ΤΑΞΗ

Γ’ ΤΑΞΗ

1. Ιστορία

1. Η εποχή του Διαφωτισμού. (σελ. 11-13 : Το κίνημα του Διαφωτισμού. Διαφωτισμός και πολιτική. Διαφωτισμός και θρησκεία. Διαφωτισμός και εκπαίδευση. Διαφωτισμός και οικονομικός φιλελευθερισμός. Η Εγκυκλοπαίδεια. Η διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού)
2. Η αμερικανική επανάσταση (σελ. 14-15)
3. Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης ( 1789-1794 ). (σελ. 16 : η 1η παράγραφος)
5. Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι. (σελ. 23-25: Οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός)
7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες.(σελ.28-29)
8. Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης ( 1821 – 1827 ) . (σελ. 30 : Η ευνοϊκή συγκυρία)
9. Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους. (σελ. 33-34 : Η Α΄ Εθνοσυνέλευση. Η Β΄ Εθνοσυνέλευση. Ο εμφύλιος πόλεμος. Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση)
10. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη. (σελ. 36-37 : Το κίνημα του φιλελληνισμού. Προς την ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (1826-1830))
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης. (σελ.41 : Το φαινόμενο βιομηχανική επανάσταση. σελ. 43 : Οικονομικός φιλελευθερισμός και καπιταλισμός)
13. Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης. (σελ. 44-45)
17. Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης ( 1829 ). ( σελ. 55-56)
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την 3η Σεπτεμβρίου 1843. (σελ. 57-58)
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα ( 1862 ). (σελ. 59-60)
20. Από την έξωση του Όθωνα ( 1862 ) έως το κίνημα στο Γουδί ( 1909 ). (σελ. 61-63)
27. Το κίνημα στο Γουδί ( 1909 ). ( σελ. 82-83)
28. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρωθυπουργός: η Bενιζελική πολιτική της περιόδου 1910-1912. (σελ. 84 )
29. Οι βαλκανικοί πόλεμοι ( 1912 – 1913 ). (σελ. 85-86)
30. Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους. ( σελ. 87-88)
31. Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου. (σελ. 89-90: Τα αίτια. Τα αντίπαλα στρατόπεδα. Η αφορμή. Τα κύρια μέτωπα)
34. Η λήξη του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις. (σελ. 97-98 : Η συνθήκη του Νεϊγύ. Η συνθήκη των Σεβρών)

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται οι εικόνες, οι χάρτες και οι πηγές.

2. Μαθηματικά

ΜΕΡΟΣ Α’ (Άλγεβρα)
Κεφ. 1 : 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 (χωρίς άθροισμα – διαφορά κύβων) 1.6 (χωρίς δ. και στ. ) 1.8 (χωρίς ΜΚΔ) 1.9 1.10
Κεφ. 2 : 2.2 (χωρίς την απόδειξη του τύπου λύσεων)
Κεφ. 3 : 3.3

ΜΕΡΟΣ Β’ (Γεωμετρία – Τριγωνομετρία)
Κεφ. 1 : 1.1 1.5 Β
Κεφ. 2 : 2.1 2.2 2.3

3. Φυσική

1.1     Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη
1.2     Το ηλεκτρικό φορτίο
1.3     Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου
1.4     Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία
1.5     Νόμος του Coulomb (χωρίς ασκήσεις που να στηρίζονται στη μαθηματική σχέση)
2.1     Το ηλεκτρικό ρεύμα
2.2     Ηλεκτρικό κύκλωμα
2.3     Ηλεκτρικά δίπολα (υποενότητες «Αντίσταση του διπόλου» και «Νόμος του Ohm»)
2.5  Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων (υποενότητες «Σύνδεση αντιστατών», «Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά», «Παράλληλη σύνδεση αντιστατών»).
3.6     Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος
4.2    Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση («Για να περιγράψουμε μια ταλάντωση… έως …και πλάτος της ταλάντωσης»)
5.3     Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος (πρώτη υποενότητα μέχρι την εξίσωση u= λf, χωρίς απόδειξη).
7.1     Ανάκλαση του φωτός (εκτός του ένθετου: «Ανάκλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου»)
8.1     Διάθλαση του φωτός (υποενότητα «Το φως μέσα στην ύλη: διάθλαση»).

4. Βιολογία

ΒΙΟΛ Γ Τάξης – Όλες οι Εικόνες που περιέχονται στις παρακάτω σελίδες αποτελούν Εξεταστέα ΥΛΗ.
Κεφ. 1 1.2 (σελ 21-25)
Κεφ. 2 2.2 (σελ 43-46)
Κεφ. 5 5.1 (σελ 96-97), 5.2 (σ 99-101), 5.3 (σ 103), 5.4 (σ 104-106), Σελ 107: Γονότυπος και Φαινότυπος

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 Β’ ΤΑΞΗ

Β’ ΤΑΞΗ

  1. Μαθηματικά

ΜΕΡΟΣ Α’   (Άλγεβρα)
Κεφ. 1 :     1.1  1.2  1.4
Κεφ. 2 :     2.1
Κεφ. 3 :     3.1  3.2  3.3  3.4

ΜΕΡΟΣ Β’   (Γεωμετρία – Τριγωνομετρία)
Κεφ. 1 :     1.1  1.2  1.3 1.4
Κεφ. 2 :     2.1  2.2
Κεφ. 3 :     3.1  3.2  3.3  3.5

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 A’ ΤΑΞΗ

Α’ ΤΑΞΗ

1. Αρχαιά Ελληνική Γλώσσα
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : σελίδα 8
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : Α – Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : Α– Β- Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : Α- Β1-Β2 – Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 5η : Β2- Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 6η : Α –Β1-Β2 – Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 7η :  Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 9η : Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 11η : Γ

2. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η ραψωδία α στίχοι 1-25
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ραψωδία α στίχοι 26-108
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 η ραψωδία α στίχοι 361-497
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η ραψωδία ε στίχοι 165-251
ΕΝΟΤΗΤΑ 14 η ραψωδία ι στίχοι 240-512

3 .Γλωσσική Διδασκαλία
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 (εκτός από τις διαθέσεις)

4 .Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (σελίδα 12)
ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΨΩΜΙ (σελίδα 18)
Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΟΝΑΚΙ (σελίδα 43)
Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (σελίδα 92)
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣ (σελίδα 144)
ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΑ (σελίδα 160)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ. έτους 2024

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και μαθητές/-τριες

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 07:00 έως και την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, οσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν στην Α’ Τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος για το σχολικό έτος 2024-2025.

Την αίτηση εγγραφής σε Λύκειο πρέπει να τη συμπληρώσουν αυτή τη χρονική περίοδο και οι μαθητές/-τριες που έχουν παραπεμφθεί στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ & ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ!

Σας ενημερώνουμε ότι το Γυμνάσιο Σκύδρας θα είναι σε λειτουργία καθημερινά από τις 8:30 μέχρι 13:30 μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 για την επίλυση τυχών προβλημάτων με τα στοιχεία κηδεμόνα ή/και μαθητή καθώς και την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 τις ίδιες ώρες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2381089354

email: 1gymskyd@sch.gr

Από τη Διεύθυνση του Γυμνάσιου Σκύδρας

 

Ανακοίνωση για αναβαθμολόγιση γραπτών

Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριων που επιθυμούν αναβαθμολόγηση των γραπτών τους, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο, με το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο των τριών (3) ευρώ για κάθε μάθημα (κωδικός Παραβόλου 5093), εντός 2 (Δύο) εργάσιμων ημερών την Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

 

Από τη διεύθυνση του Γυμνάσιου Σκύδρας

Αποτελέσματα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων σχολ έτους 2023-24

Μετά τη σημερινή συνεδρίαση του συλλόγου καθηγητών, τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2024 είναι τα εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΣΚΥΔΡΑ 58500
Τηλέφωνο: 2381089354
Fax: 2381082343 Email: mail@1gym-skydr.pel.sch.gr
Σχολικό έτος 2023-2024
Ημ/νία 19/06/2024
Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων περίοδου Ιουνίου 
Τάξη Εγγραφής: Α
Μαθητές/-τριες της Α’ Τάξης που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας, σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα Αιτιολογία αποτελέσματος
1 1880 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
2 1955 Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία
Όλοι/-ες οι υπόλοιποι/-ες μαθητές/-τριες προάγονται στην Β’ Τάξη
Τάξη Εγγραφής: Β
Μαθητές/-τριες της Β’ Τάξης που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας, σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα Αιτιολογία αποτελέσματος
1 1724 Μαθηματικά
2 1851 Μαθηματικά
Όλοι/-ες οι υπόλοιποι/-ες μαθητές/τριες προάγονται στην Γ’ Τάξη
Τάξη Εγγραφής: Γ
Μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας, σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα Αιτιολογία αποτελέσματος
1 1624 Μαθηματικά * Βιολογία
2 1639 Ιστορία
3 1560 Ιστορία * Φυσική
4 1685 Ιστορία * Βιολογία
5 1694 Ιστορία * Βιολογία * Φυσική
6 1720 Βιολογία * Φυσική
Όλοι/-ες οι υπόλοιποι/-ες μαθητές/-τριες απολύονται