Αποτελέσματα Φοίτησης σχολικού έτους 2023-24

Μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω απουσιών (Ανεπαρκής Φοίτηση)
Τάξη Εγγραφής:  Α
Α/Α Αριθμός μητρώου Αδικαιολόγητες απουσίες
1 1870 258
2 1638 916
3 1981 592
4 1656 945
5 1422 954
6 1682 962
7 1854 377
Τάξη Εγγραφής:  Β
Α/Α Αριθμός μητρώου Αδικαιολόγητες απουσίες
1 1622 843
2 1561 783
3 1695 706
4 1597 890
Τάξη Εγγραφής:  Γ
Α/Α Αριθμός μητρώου Αδικαιολόγητες απουσίες
1 1511 559
2 1541 453
3 1679 229
4 1344 914
Η φοίτηση όλων των υπολοίπων μαθητών/τριων χαρακτηρίζεται Επαρκής και μπορούν να προσέλθουν κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις