Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών/τριών κατά την επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/27-5-2020 (ΦΕΚ 2031Β΄) Υ.Α που αφορά τη «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών Π.Ε και Σ.Μ.Ε.Α.Ε και Δ.Ε, διδ. έτους 2019-2020», ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή/τριας, ο οποίος/α δεν θα προσέλθει στο σχολείο κατά την επαναλειτουργία του από 1/6/2020 είτε επειδή ο ίδιος ο/η  μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτό ορίζεται από σχετική νομοθεσία, είτε επειδή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί, θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση προς το σχολείο. Στην Υπεύθυνη Δήλωση να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του μαθητή/τριας και η τάξη του.

Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία και επιλέξετε έναν από τους δύο λόγους απουσίας του παιδιού σας, στέλνετε υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη την Υπεύθυνη Δήλωση στο e-mail του σχολείου:

mail@1dim-n-peram.att.sch.gr

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2296033195

Η Διευθύντρια του σχολείου

Μαρκέλλα Ι. ΘεοδοσίουΛήψη αρχείου

Οδηγίες για τους μαθητές μας

Αγαπητοί γονείς,

Διαβάζουμε προσεκτικά τις οδηγίες που πρέπει να τηρούν οι μαθητές μας , για την ασφαλέστερη επάνοδό τους στο σχολείο. Η συνεργασία όλων μας, μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων είναι απαραίτητη.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Η Διευθύντρια του σχολείου

Μαρκέλλα Ι. Θεοδοσίου

Διατήρηση όλων των σχολικών βιβλίων των μαθητών

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. Φ.20/57807/Δ1/18-5-2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων»,  οι μαθητές/τριες πρέπει να διατηρήσουν όλα τα σχολικά τους βιβλία, για την πιθανή αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά 2020-2021.

Η Διευθύντρια του σχολείου

Μαρκέλλα Ι. Θεοδοσίου

Εγγραφή μαθητών στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

Αγαπητοί γονείς ,

 

  Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολ. έτος 2020-21 οι μαθητές/τριες μπορούν να εγγραφούν, στο προαιρετικό  Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης – δήλωσης των Γονέων Κηδεμόνων τους  που θα τους δοθεί για συμπλήρωση στο σχολείο.

   Στο Ολοήμερο τμήμα εγγράφονται σύμφωνα με την Φ6/55081/Δ1/13-5-2020 εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε του ΥΠΑΙΘ.:

α) οι μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύo γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο  Ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κλπ αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους, ακόμη κι αν δεν έχει εξοφληθεί.

β) οι μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/τρίτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/ φυλακισμένους).

       Για την εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορείτε να προσέλθετε στο σχολείο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διευθύντρια, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός, καθώς και να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού (μάσκα, γάντια κλπ).

Τηλ. επικ. 2296033195

 

Η Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου                

            Μαρκέλλα Ι. Θεοδοσίου                                                                 

Επιλογή διαφορετικής β΄ ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το με αριθμ. Πρωτ. Φ.52/38300/Δ1/17-3-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολ. έτος 2020-21 στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, μπορούν κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική β΄ ξένη Γλώσσα από αυτή που διδάχθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο οι μαθητές, να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 4η Ιουνίου 2020.

Η κατάθεση της αίτησης στη Δ/νση του σχολείου μπορεί να γίνει μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διευθύντρια του Σχολείου για συνεννόηση για την ώρα προσέλευσης, προς αποφυγήν συγχρωτισμού (τηλ. επικ. 2296033195)

Κατά την προσέλευση στον χώρο του σχολείου, παρακαλούμε να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα (μάσκα, γάντια)

 

Η Διευθύντρια του σχολείου

Μαρκέλλα Ι. Θεοδοσίου

Ψυχική υγεία των παιδιών εν μέσω της πανδημίας COVID-19/Οδηγός για Γονείς

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε για σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, με θέμα: «Ψυχική Υγεία των παιδιών μέσω της πανδημίας COVID-19/Οδηγός για Γονείς»

«Μετά από επιστολή του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Αθηνών του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» με θέμα «Ψυχική υγεία των παιδιών εν μέσω της πανδημίας COVID-19/Οδηγός για Γονείς» και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 21/30-04-2020 του Δ.Σ.) , σάς γνωστοποιούμε ότι στον ιστότοπο του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων στη σελίδα

«Covid-19 Υλικό για γονείς» (https://ipkathens4.wixsite.com/ipka/covid-19-yliko-gia-goneis) έχει αναρτηθεί Οδηγός για Γονείς «Πώς να μιλήσουμε στα παιδιά μας για την πανδημία από τον κορωνοϊό και να αντιμετωπίσουμε μαζί την κρίση», ο οποίος περιέχει συμβουλές για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού».

Η Διευθύντρια του σχολείου

Μαρκέλλα Ι. Θεοδοσίου