Επικοινωνία

Θα μας βρείτε:

Διεύθυνση:      Ι. Καραγιώργη 1

Ταχ. Κώδικας:     19006

Τηλ. επικοινωνίας:   2296033195

e-mail:   mail@1dim-n-peram.att.sch.gr