Συμβόλαιο τάξης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των τάξεων δημιούργησαν ομαδικά το “συμβόλαιο της τάξης”, όπου μετά από συζήτηση κατέγραψαν τους βασικούς κανόνες λειτουργίας της σχολικής τάξης. Το περιεχόμενο του συμβολαίου συνδέθηκε διαθεματικά με τα εργαστήρια δεξιοτήτων, συγκεκριμένα με την ενότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, αλλά και με τη Μελέτη Περιβάλλοντος. Οι μικροί μαθητές/τριες σε συνεργασία και με την καθοδήγηση της δασκάλας της τάξης κατέγραψαν τις ιδέες τους και στη συνέχεια όλοι συμφώνησαν για την τήρησή τους με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας της τάξης. Οι κανόνες είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης σκέψης και βούλησης των μαθητών/τριών.

1000006724 1000006725 1000006726 1000006727 1000006728 1000006729