Μοντέλο Ανεστραμμένης Τάξης (1)-Ανακύκλωση

Στην τάξη μας στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στον Θεματικό Κύκλο Φροντίζω το Περιβάλλον οι μαθητές/τριες θα ασχοληθούν με την Ανακύκλωση. Κάποια ζητήματα από τον θεματικό αυτό κύκλο θα προσεγγισθούν μέσα από το Μοντέλο της Ανεστραμμένης Τάξης. Σε παλαιότερη ανάρτησή μας κατά το σχολικό έτος 2021-22 μπορεί ο αναγνώστης να διαβάσει θεωρητικό άρθρο που αφορά το συγκεκριμένο Μοντέλο.

Για την 1η απόπειρα εφαρμογής του Μοντέλου Ανεστραμμένης Τάξης, τα παιδιά καλούνται να δουν τα ακόλουθα βίντεο

και