ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  του σχολείου  είναι ένα σύνολο σαφών κανόνων, που βασίζονται στην εκπαιδευτική νομοθεσία και στοχεύουν στην ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Με τους κανόνες αυτούς και την αποδοχή τους από  τα μέλη της σχολικής κοινότητας προσδοκούμε στην ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων και όλων όσοι εμπλέκονται στη σχολική ζωή (άρθρο 37, Ν. 4692/2020).

 

Ο σχολικός κανονισμός του σχολείου μας βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο.Λήψη αρχείου