ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ COVID-19 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

1.Α) Διαχείριση παιδιού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19:

Εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.

2  Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 όταν είναι στο σχολείο, γίνονται τα παρακάτω εκ μέρους του Υπευθύνου COVID-19

Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού

Απομόνωση του παιδιού σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας

Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από το παιδί και το/τα άτομο/α που το φροντίζουν.

Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/).

Όσον αφορά στο άτομο με επιβεβαιωμένο COVID-19:
Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στη σχολική μονάδα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του
Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η
διενέργεια νέου τεστ.
Όσον αφορά στις στενές επαφές του ατόμου με επιβεβαιωμένο COVID-19:
Αναγνώριση και καταγραφή των στενών επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος
από τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 του σχολείου.
Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία των στενών επαφών θα
απομακρυνθούν από το σχολείο, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας
τους και, εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο σύμπτωμα συμβατό με COVID-19, θα
επιστρέψουν μετά από 14 ημέρες από την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο
περιστατικό.
Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, άτομο που έχει θεωρηθεί στενή
επαφή, εκδηλώσει συμπτώματα συμβατά με COVID-19, θα πρέπει να υποβληθεί
σε εργαστηριακό έλεγχο.
Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: αντιμετωπίζεται ως επιβεβαιωμένο περιστατικό.
Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 14ημέρου.