Δεκέμβριος 2012 αρχείο

Αξιοποίηση Διαδικτυακής Πλατφόρμας Μάθησης Για Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση – το παράδειγμα του mathisis.org

kofteros_1

Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Κοφτερός Αλέξανδρος.
Κωδικός Διάλεξης: 2012009.
Ημερομηνία και Ώρα Σεμιναρίου: 27/02/2013 – 16:30-18:00.
Αφίσα Σεμιναρίου
Αξιολόγηση Διάλεξης

Συνέχεια ανάγνωσης

Βασικά θέματα διδακτικής και διδακτικής πληροφορικής

canvas_belesiotis

Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Μπελεσιώτης Βασίλειος.
Κωδικός Διάλεξης: 2012008.
Ημερομηνία και Ώρα Σεμιναρίου: Πέμπτη 5/12/13 6:00-7:00 μ.μ.
Αξιολόγηση Διάλεξης

Συνέχεια ανάγνωσης

Σημείωση: Η ιστοδιάλεξη αυτή δεν θα μαγνητοσκοπηθεί σύμφωνα με την επιθυμία του ομιλητή.

Η αξιοποίηση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδακτική πράξη

fragouliscanvas

Κωδικός Διάλεξης: 2012007.
Ημερομηνία και Ώρα Σεμιναρίου: Τετάρτη 6/11/13, 18:00-19:00.
Αξιολόγηση Διάλεξης

Συνέχεια ανάγνωσης

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο – Εργαλείο για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς

louvris_1

Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Λούβρης Άρης.
Κωδικός Σεμιναρίου: 2012006
Ημερομηνία και Ώρα Σεμιναρίου: Τετάρτη 6/2/2013, Ώρα: 14:15 – 15:30
Αξιολόγηση Διάλεξης

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση