Δεκέμβριος 2014 αρχείο

Μαθησιακά Αντικείμενα

canvas_ravanis

Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Ραβάνης Κωνσταντίνος.
Κωδικός Διάλεξης: 2014015.
Ημερομηνία και Ώρα Σεμιναρίου: Δεν έχει προσδιοριστεί
Αίτηση

Συνέχεια ανάγνωσης

Παιχνίδια μάθησης για την ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης των μαθητών (και σχετικά εργαλεία, πχ. GameMaker ή Python)

canvas_dimitriadis

Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Σταύρος Δημητριάδης.
Κωδικός Διάλεξης: 2015007.
Ημερομηνία και Ώρα Σεμιναρίου: Τρίτη 16-06-2015, 18:30-20:00
Αίτηση

Συνέχεια ανάγνωσης

ΤΠΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

anastasiadis

Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Αναστασιάδης Παναγιώτης.
Κωδικός Διάλεξης: 2014011.
Ημερομηνία και Ώρα Σεμιναρίου: Τρίτη 12/01/2016 19:00-20.30
Εγγραφή / Αίτηση Συμμετοχής
Αξιολόγηση Διάλεξης

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση