«

»

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο – Εργαλείο για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς

Κωδικός Διάλεξης: 2012006.
Ημερομηνία και Ώρα Σεμιναρίου: Τετάρτη 6/2/2013, Ώρα: 14:15 – 15:30.
Αξιολόγηση Διάλεξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗ – ΔΙΑΛΕΞΗΣ
Επώνυμο Λούβρης Φωτογραφία
Όνομα Άρης
Ιδιότητα – Θέση Ομιλητή: Επιμελητής ιστοτόπου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»
Τίτλος Διάλεξης: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο – Εργαλείο για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς
Περίληψη: Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) ανανεώνοντας πολύ πρόσφατα τον ενημερωτικό κόμβο (http://internet-safety.sch.gr) σε θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο, αποσκοπεί στο να προτρέψει τα σχολεία να διαχειριστούν σωστά τη μετάβαση σε πιο ασφαλή συστήματα, αλλά και τους μαθητές στο πως να αντιμετωπίζουν τους νέους κινδύνους. Τα σχολεία οφείλουν να επικεντρωθούν σε ένα μοντέλο ενδυνάμωσης της ασφαλούς πλοήγησης, εφοδιάζοντας τα παιδιά με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο με ασφάλεια και υπευθυνότητα, τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.Το ανανεωμένο Internet-Safety φιλοδοξεί να συντελέσει σε μία δημιουργικής διαδικασίας για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου με υψηλής ποιότητας περιεχόμενο σχετικά με τη δημιουργία θετικής αντιπρότασης, στην προβολή δηλαδή αξιόλογου και πιστοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού, στο οποίο αξίζει να έχουν πρόσβαση οι μαθητές, εκπαιδευτικοί και ασφαλώς, οι γονείς και κηδεμόνες.
E-mail – URL louvris@sch.gr
Σελίδα Ομιλητή
Δείτε το βίντεο της ιστοδιάλεξης στο youtube και στον ιστότοπο internet-safety.gr.
Αρχείο Παρουσίασης
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων