Κατηγορία: 3. Επόμενες Διαλέξεις

Η Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα (NDI) μια νέα καινοτόμος Θεωρία Μάθησης

canvas_dinopoulou

Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Ντινοπούλου Καλιρρόη.
Κωδικός Διάλεξης: 2020011.
Ημερομηνία και Ώρα Σεμιναρίου: Τετάρτη 16/09/2020, 17:30-19:00
Εγγραφή/Αίτηση Αξιολόγηση Σεμιναρίου

Συνέχεια ανάγνωσης

Διδασκαλία Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού στο Λύκειο

canvas_sgouropoulou

Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Κλειώ Σγουροπούλου.
Κωδικός Διάλεξης: 2020002.
Ημερομηνία και Ώρα Σεμιναρίου: ??/??/?? ??:?? (Θα ανακοινωθεί η νέα Ημέρα – Ώρα μετά την κρίση αυτή)
Εγγραφή/Αίτηση Αξιολόγηση Σεμιναρίου

Συνέχεια ανάγνωσης

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

canvas_karaggeli

Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Καραγγελή Κυριακή-Μαρία.
Κωδικός Διάλεξης: 2016008.
Ημερομηνία και Ώρα Σεμιναρίου: Δεν έχει προσδιοριστεί
Εγγραφή/Αίτηση Αξιολόγηση Σεμιναρίου

Συνέχεια ανάγνωσης

Tools for Authoring and Delivering Inquiry-based Lesson Plans for Science, Technology, Engineering and Math (STEM) School Education

canvas_sampson

Κωδικός Διάλεξης: 2015002.
Ημερομηνία και Ώρα Σεμιναρίου: Δεν έχει προσδιοριστεί.
Αίτηση συμμετοχής

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση