Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε θερμά το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) www.eap.gr και

ιδιαίτερα το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜhttp://eeyem.eap.gr/ και ιδαίτερα τον τότε  Δ/ντή του ΕΕΥΕΜ Δρ. Αχιλλέα Καμέα, Αν. Καθηγητή και τον  υπεύθυνο της Υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων Centra MSc Ιωάννη Χρηστίδη για τη διάθεση της εικονικής αίθουσας και την υποστήριξη τους από την πρώτη περίοδο υαλοποίησης.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους κ. Δ/ντές των Σχολείων και τους υπεύθυνους Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ( ΣΕΠΕΗΥ) για τη διευκόλυνση της χρήσης των ΣΕΠΕΗΥ ή άλλων αιθουσών των σχολείων τους ως αίθουσες εξ αποστάσεως παρακολούθησης των ιστοδιαλέξεων.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση