«

»

Η αξιοποίηση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδακτική πράξη

Κωδικός Διάλεξης: 2012007.
Ημερομηνία και Ώρα Σεμιναρίου: Τετάρτη 6/11/13, 18:00-19:00.
Αξιολόγηση Διάλεξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗ – ΔΙΑΛΕΞΗΣ
Επώνυμο Φραγκούλης Φωτογραφία
Όνομα Ιωσήφ
Ιδιότητα – Θέση Ομιλητή: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ
Τίτλος Διάλεξης: Η αξιοποίηση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδακτική πράξη
Περίληψη: «Στο πρώτο μέρος της εισήγησης θα αναλυθεί η έννοια της βιωματικής μάθησης. Θα παρουσιαστούν οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη τη χρήση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο άσκησης του εκπαιδευτικού έργου. Ειδικότερα θα παρουσιαστούν τα είδη των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών και θα περιγραφούν οι σημαντικότερες από αυτές.
Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης θα παρουσιαστούν παραδείγματα από τη χρήση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδακτική πράξη. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι σε ομάδες θα κληθούν να σχεδιάσουν τη διαδικασία αξιοποίησης των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών σε γνωστικά αντικείμενα της αρεσκείας τους. Η εισήγηση θα ολοκληρωθεί με την εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων σχετικά με την αποτελεσματική αξιοποίηση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου.»
E-mail – URL sfaka@otenet.gr
Σελίδα Ομιλητή
Διαφάνειες Σεμιναρίου
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων