Τα κόμικ

Ιστοσελίδες για τα κόμικς

http://www.humblecomics.com/comicsedu/
http://www.humblecomics.com/factoring/
http://www.macinstruct.com/node/69
http://www.comicstripcreator.org
http://www.readwritethink.org
http://www.teachkind.org/merchandise.asp

On line περιβάλλοντα δημιουργίας Κόμικ

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/
http://www.makebeliefscomix.com/Comix/
http://www.bitstrips.com/create/comic/
http://www.toondoo.com/
http://www.pikikids.com/user/login
http://www.befunky.com/
http://comiqs.com/editor/
http://www.comiker.com/
http://www.adgame-wonderland.de/type/bayeux.php
http://www.creaza.com/my_homepage

Ετικέτες: