Άρθρα κατηγορίας "HotPotatoes"

Μάθημα σε LAMS : Ενσωμάτωση ασκήσεων Ηotpotatoes στο LAMS

 

 

LAMS Sequence: Ενσωμάτωση ασκήσεων Ηotpotatoes στο LAMS
By: Spyros Papadakis      License:


Zoom

| | | |

 

 

Παρουσίαση του HotPotatoes

Δείτε το στο slideshare.net

HotPotatoes : Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων Αξιολόγησης

κατάλογοςΤο λογισμικό “HotPotatoes” είναι ένα πακέτο πέντε συγγραφικών εργαλείων που δημιουργήθηκαν από την ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης στο Κέντρο Πληροφορικής και Μέσων Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Βικτώρια (Humanities Computing and Media Centre at the University of Victoria).

Οι δραστηριότητες που δημιουργούνται είναι τυποποιημένες σε μορφή ιστοσελίδας (htm) και χρησιμοποιούν τον κώδικα XHTML1.1 για την εμφάνισή τους καθώς και τη JavaScript για την αλληλεπίδρασή τους. Δεν χρειάζεται να έχετε γνώσεις XHTML ή JavaScript για να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να εισάγετε τα δεδομένα σας – κείμενο, ερωτήσεις, απαντήσεις, κτλ – και τα προγράμματα θα δημιουργήσουν τις ιστοσελίδες αυτόματα για σας.  Παρόλα αυτά, τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε σχεδόν ολόκληρες οι ιστοσελίδες να μπορούν να τροποποιηθούν, οπότε αν γνωρίζετε κώδικα HTML ή JavaScript, να μπορείτε να κάνετε σχεδόν οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμείτε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ασκήσεις ή στη μορφοποίησή τους.

Το “Hot Potatoes” αποτελείται από πέντε επιμέρους προγράμματα :
1. JQuiz [σύντομες απαντήσεις & πολλαπλής επιλογής]
2. JCloze [ασκήσεις συμπλήρωσης κενών]
3. JCross [σταυρόλεξο]
4. JMix [ασκήσεις σύνθεσης προτάσεων]
5. JMatch [ασκήσεις αντιστοίχισης]
και το  Masher [ασκήσεις πλήρους διάρθρωσης σε ομάδα (συνδυασμός των παραπάνω)]

Σύντομος Οδηγός Χρήσης HotPotatoes

Δείτε το στο slideshare.net
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση