Ο Tom Barrett και δεκάδες άλλοι εκπαιδευτικοί εργάζονται πάνω σε ένα Google Doc που περιγράφει τρόπους για να χρησιμοποιηθεί το iPad, με δημιουργικό τρόπο, στο σχολείο.
Το θέμα δεν είναι πραγματικά το iPad, αλλά οι «μετασχηματιστικοί» και καινοτόμοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ενταχθεί στη σχολική τάξη, ενισχύοντας την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στρατηγικών που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς. Η οθόνη αφής που διαθέτει και η απλότητα χρήσης του το κάνει ένα αξιοπρόσεκτο εκπαιδευτικό εργαλείο μάθησης με εικόνες και ήχους, που υποστηρίζεται από εκατοντάδες εφαρμογές διδασκαλίας.

Πληροφορίες για το ipad και εκπαιδευτικές εφαρμογές:

* Οι δωρεάν εκπαιδευτικές εφαρμογές που προτείνονται παρακάτω είναι στα αγγλικά.

http://appsineducation.blogspot.com/p/maths-ipad-apps.html