Άρθρα κατηγορίας "Diigo"

Diigo : Social Bookmarking και Social Tagging

Το Diigo είναι μία σελίδα κοινωνικής επισήμανσης που επιτρέπει στους χρήστες τη δημιουργία σελιδοδεικτών και ετικετών διάφορων σελίδων. Επιπλέον, επιτρέπει σε κάθε χρήστη να επισημάνει μόνο ένα μέρος μιας σελίδας και να κρατήσει σημειώσεις σε αυτό το μέρος ή σε όλη τη σελίδα. Αυτοί οι σχολιασμοί μπορούν να παραμείνουν μυστικοί, να διαμοιραστούν σε μία ομάδα μέσα στο Diigo ή σε ένα σύνδεσμο που απευθύνεται σε κάποιον άλλο. Το όνομα Diigo είναι ακρώνυμο από το «Digest of Internet Information, Groups and Other stuff» .

Diigo: Ένα delicious για πιο απαιτητικούς

Το Diigo πρόκειται για μια υπηρεσία όπου αποθηκεύετε online τα bookmark σας με διάφορους τρόπους (toolbars, add-ons κλπ.). Έχει κάποιες δυνατότητες και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία το κάνουν πολύ ελκυστικό.

Τα Bookmarks μπορούν να μπουν σε λίστες, οι οποίες επιτρέπουν manual τοποθέτηση και ταξινόμηση. Μπορούν να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές. Δεν κάνει Bookmark μόνο σελίδες αλλά και κείμενο. Πράγμα εξαιρετικά πρακτικό και χρήσιμο. Με το κατάλληλο Add-On κάνετε Highlight μια πρόταση ή αφήνετε ένα note σε κάποιο σημείο της σελίδας. Μετά μπορείτε αυτό να το μοιραστείτε και με άλλους χρήστες. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει εξαιρετικό εργαλείο συνεργατικής ή ατομικής έρευνας.

Υπάρχουν Groups θεματικά. Το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και σε επίπεδο private sharing μεταξύ μιας ομάδας αλλά και γενικότερα.  Έχει πολλά χαρακτηριστικά Community. Κάνεις φίλους, έχεις profile, στέλνεις μηνύματα .

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση