Εργαλεία Web 2.0 για τη δημιουργία κινούμενων σχεδίων :

http://goanimate.com/

http://www.animasher.com/

http://www.fluxtime.com/

http://www.doink.com/