Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python

Κατεβάστε ελεύθερα το βιβλίο

Κατεβάστε τον πηγαίο κώδικα των παραδειγμάτων του βιβλίου