πρόγραμμα Αλεξανδρούπολης(12/6/2014)

 

“ Ανατροφοδότηση για τη εισαγωγή του θεσμού των ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ στη σχολική κοινότητα”

 

08:30 – 09:00 Προσέλευση – Εγγραφές
09:00 – 09:45 Συζήτηση και προτάσεις για τη βελτίωση  του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΔΕΑΥ σύμφωνα με την Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Παρουσιάσεις Συντονιστών ΣΔΕΥ κ. Τοζακίδης
09:45 – 10:30 «Διαχείριση εμποδίων συμπερίληψης κατά την μετάβαση των μαθητών σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης» κ. Ζαφειριάδης
10:30 – 11:00 Διάλειμμα

 

11:00 – 13:00  
  Συζήτηση ανά ομάδα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

1

α) Καθημερινών πρακτικών που απέδωσαν.β) Νομοθετικού πλαισίου- Κανονισμού λειτουργίας.γ) Μελλοντικών επιμορφωτικών αναγκών κ. Χουλιούμη   (ψυχολόγοι)

2

α) Καθημερινών πρακτικών που απέδωσαν.β) Νομοθετικού πλαισίου- Κανονισμού λειτουργίας.γ) Μελλοντικών επιμορφωτικών αναγκών. κ. Τούσκα(Κοινωνικοί λειτουργοί)

3

α) Καθημερινών πρακτικών που απέδωσαν.β) Νομοθετικού πλαισίου- Κανονισμού λειτουργίας.γ) Μελλοντικών επιμορφωτικών αναγκών.δ)Παρουσίαση Ανιχνευτικών εργαλείων κ. Ζαφειριάδης. κ.Τοζακίδης(εκπαιδευτικοί)

 

13:00 – 14:00 Ανατροφοδότηση όλες οι ομάδεςΠαρουσίασηα) μίας μελέτης περίπτωσης παιδιού ή σχολείου με θετικά σημεία καιβ) μιας δεύτερης μελέτης περίπτωσης με αντίθετα αποτελέσματα.δ) Προτάσεις στον κανονισμό λειτουργίας

ε)Προτάσεις επιμορφωτικών αναγκών

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση