Άρθρα για ‘ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ’

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (§ 16-19) Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι ὁρμώμενοι ἐκ τῆς Σάμου κακῶς ἐποίουν τὴν (γῆν) βασιλέως καὶ ἐπέπλεον ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τῆν Ἔφεσον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο στρατηγοὺς Μένανδρον, Τυδέα, Κηφισόδοτον. Λύσανδρος δὲ ἐκπλεῖ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρὸς τε τὸν ἔκπλουν τῶν πλοίων  … (συνέχεια…)

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Τυπικά αρχηγός του σπαρτιατικού στόλου είναι ο Άρακος. Ο Λύσανδρος ήταν «ἐπιστολεύς», δηλαδή υποναύαρχος. Η επιλογή του Ξενοφώντα να μην αναφέρει καθόλου τον Άρακο δηλώνει ότι ο Λύσανδρος ήταν ο «ιθύνων νους» των επιχειρήσεων (πραγματολογικό στοιχείο) Ο σύνδεσμος δὲ χρησιμοποιείται με τη μεταβατική του σημασία, όχι την αντιθετική. Με τη χρήση του ο… (συνέχεια…)

ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΥΛΛΟΥ ΕΡΧΙΕΥΣ  (περ. 431-354 π.Χ.)   Βιογραφικά στοιχεία Καταγωγή από το δήμο Ερχιάς της Αττικής (Σπάτα) Πατέρας του ο Γρύλλος, εύπορη οικογένεια, αξιόλογη μόρφωση , (δάσκαλοί του ο Σωκράτης, ο Ισοκράτης, ο Πρόδικος). Ποικιλία στα ενδιαφέροντά του. Ανήκε στην τάξη των Ιππέων (μεγάλη η αγάπη του για τα άλογα) Πήρε μέρος ως μισθοφόρος στην… (συνέχεια…)